TS, s.r.o. je výhradní dovozce značky ELCOLD

VÝROBNÍ PROCES

Dnešní doba se ubírá k automatickému a, pokud možno, co nejlevnějšímu způsoby výroby. Výrobky jsou vyráběny ve státech s nižšími vstupy do výroby, což má pozitivní vliv na cenu, ale bohužel i na kvalitu a spolehlivost. Je velmi překvapující a potěšující, že na trhu se najdou i takové firmy, u kterých se ještě zachovává lidský faktor kontrolující průběh výroby v každém jejím stádiu a zabraňující průchodu vadného kusu k zákazníkovi.

Dánský výrobce ELCOLD tyto hodnoty stále ctí. Firemní filozofií je kvalita a spolehlivost, kterou zaručuje výrobní proces a používání výhradně kvalitních komponentů. Celý výrobní proces probíhá v továrně nedaleko města Hobro v Dánsku. Po návštěvě této továrny bychom se s Vámi rádi podělili o získané informace z průběhu od ohnutí prvního plechu po připravení výrobku na export.

1. Příprava plechů

Příprava plechůV továrně Elcold začíná výroba mrazniček nebo chladniček přípravou plechů pro vnější část (používá se pozinkovaný plech) a vnitřní část (hliník). Proces řezání, ohýbání, děrování, či spojování kontroluje a řídí pracovník, který je připraven odstranit vadné kusy z výrobního procesu.

2. Ruční osazování srážníku a výparníku

OsazováníAno, důležité je slovo ruční. V dnešní době se setkáváme s vysokým počtem vad výrobků, kterému Elcold umí v drtivé většině případů předejít tím, že je celý průběh výroby sledován a prováděn zkušenými zaměstnanci.

Příkladem toho je i ruční osazení srážníku z vnitřní strany kabinetu, aby nedošlo k jeho poškození, nasazení vnitřního plechu, jenž je opět ručně osazen z vnější strany výparníkem, který je potřený speciální pastou pro lepší mrazící vlastnosti. Výparníky jsou 3x testovány několikastupňovou kontrolou - tzv. tlakovou zkouškou těsnosti chladícího okruhu již při výrobě v Německu a následně 2x přímo v Elcoldu při samotné výrobě … zaručuje se tak minimalizace netěsností a vzniků úniku. Po osazení se prostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm kabinetu plní izolační pěnou o různé šířce podle modelu mrazničky.

3. Kompresor – srdce kabinetu

KompresorElcold pro své mrazničky a chladničky používá výhradně vysoce kvalitní a vyzkoušené kompresory (např. Danfoss nebo ACC).
Jeho továrnu neopouští výrobky bez testování kompresoru a celého chladícího okruhu po dobu 24 hodin.

4. Osazení víka a příslušenství, individualizace výrobku

V tlakové komoře byl dokončen proces pěnování stěn kabinetu a po výrobním pásu se k nám blíží téměř hotový produkt, který je ještě nutno osadit víkem. Víko se liší dle modelu kabinetu. Zákazník si u některých řád výrobků může vybírat mezi víky plnými, skleněnými, posuvnými, výklopnými. Každá z těchto variant přináší jiný typ izolování styčného prostoru víka stěn kabinetu. Elcold používá propracovaný systém těsnění, kterým značně zamezuje tvorby námrazy.

Kabinet lze osadit dle přání zákazníka kvalitními termostaty. Pro manuální měření je montován termostat značky Danfoss, pro digitální značka Dixel (samozřejmostí je možnost výstupu do sítě a následné zpracovávání výsledků počítačem).

Všechny modely mohou být vyrobeny jako mraznička, chladnička popřípadě kombi (chladnička i mraznička).

Elcold u některých modelových řad nabízí širokou škála barevných provedení (kabinetů a rámů). Zajišťuje také možnost polepu dle přání zákazníka již po výrobě kabinetu tak, aby po rozbalení výrobku na místě určení nevznikly žádné další starosti a náklady. Novinkou je přímý potisk vnějšího plechu kabinetu.

Mezi velké množství volitelného příslušenství patří osvětlení, různé typy koleček, koše na míru, nebo například tzv. nárazníky pro komerční mrazničky, aby nedošlo k jejich poškozování nákupními vozíky.

5. Celková funkční zkouška

ZkouškaTo bychom nesměli být v továrně Elcold, aby před samotným zabalením výrobku, neproběhlo další a tentokrát již finální testování výrobku. Výroba jednotlivých kusů je zakončena na speciálním testovacím pásu, probíhá celková funkční zkouška po dobu 24 h (testuje se příkon zařízení, chladící výkon, zmrazovací schopnost a veškeré funkce zařízení).